Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 55 272 12 93 / 603389350

 

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i
korzystającemu ze sklepu internetowego NADREX przysługuje – na podstawie przepisów prawa –
prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie
opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
PPH Nadrex Wróblewskiego 6 82-200 Malbork

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który
rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle
oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
PPH Nadrex ul Wróblewskiego 6 82-200 Malbork

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało
wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Elżbiete Nadrajkowską świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 rozpoczęcia- za zgodą konsumenta- świadczenia usług przez www.nadrexchrzest.pl przed upływem terminu 10dni od zawarcia umowy
 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu. 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@nadrex.eu lub telefonicznie: 55 272 12 93. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu szybko i sprawnie:

Powinieneś odesłać zakupiony produkt wraz z całą jego zawartością z otrzymany paragonem lub fakturą.Dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem !