Regulamin Sklepu

Właścicielem slepu internetowego jest firma
P P H Nadrex Elżbieta Nadrajkowska
ul.Wróblewskiego 6
82-200 Malbork
NIP 579-001-37-19

Składanie zamówienia:
1
 Zamówienia są przyjmowane przez strone internetową www.nadrex.euprzez cała dobę,każdego dnia, cały rok.Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu.

2. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość o złożeniu zamówienia po jego potwierdzeniu, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

3.W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy:biuro@nadrex.eu lub telefoniczny nr.601648421. pn-pt w godzinach 9-14.


Realizacja zamówień
 
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciagu 1-7 dni roboczych jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 

Koszt wysyłki poza granicę Polski jest uzależniony od wagi i miejsca dostarczenia. Ustalany indywidualnie z klientem.

2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Do cen należy dodać koszt przesyłki.


3. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy płatności oraz sposobu dostawy jest to opłata zawierajaca:koszty wysyłki pocztowej lub kurierskiej,koszty pracownicze,opakowanie oraz podatek Vat. Koszt dostawy pokrywa kupujący i jest doliczany do zakupionego towaru. W przypadku przelewu bankowego, na wpłatę czekamy 7 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. Po otrzymaniu wpłaty przyjmujemy zamówienie do realizacji i wysyłamy na podany adres.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie oraz poszczególnych pozycji towarowych, bez uprzedzenia. Zmiana nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.


5. W przypadku nieterminowego dostarczenia przesyłki (tj. od otrzymania wiadomości że zamówienie zrealizowano kurier od tego momentu powinien dostarczyć przesyłke do 2dni roboczych)  prosimy o kontakt na biuro@nadrex.eu lub na numer 601648421

6.Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub faktura VAT.

Informacje o cłach
W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw
Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu
zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości
należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=2
0110310Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i
korzystającemu ze sklepu internetowego NADREX przysługuje – na podstawie przepisów prawa –
prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie
opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
PPH Nadrex Wróblewskiego 6 82-200 Malbork
Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który
rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle
oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
PPH Nadrex ul Wróblewskiego 6 82-200 Malbork

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało
wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Elżbiete Nadrajkowską świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 rozpoczęcia- za zgodą konsumenta- świadczenia usług przez www.nadrexchrzest.pl przed upływem terminu 10dni od zawarcia umowy
 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje należy składać na adres siedziby firmy PPH NAdrex Elżbieta Nadrakowska Wróblewskiego 6 82-200 Malbork pisemnie zostaną rozpatrzone wciągu 14 dni.Proszę opisać powód reklamacji. 


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy NADREX, prowadzony pod www.nadrexchrzest.pl (dalej zwaną Witryną) przez PPH Nadrex Elżbieta Nadrajkowska z siedzibą w Malborku 82-200, ul. Wróblewskiego 6, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem .

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na Twoim komputerze w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki
cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w
ramach Witryny.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności  Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznym serwerze. Na naszych serwerach używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące kart płatniczych w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Choć nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, hakerowi bardzo utrudni to odszyfrowanie Twoich danych. Zdecydowanie odradzamy Ci wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie
będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@nadrex.eu.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo równieżmożliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celachmarketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@nadrex.eu.

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi
w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane
pod adresem: biuro@nadrex.eu. 

Informacja o przetwarzaniu adres e-mail dla celów marketingowychInformacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku,gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do news-lettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informacja dotycząca tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.nadrexchrzest.pl oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji
Zamówienia oraz faktury VAT.

 Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

 Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: Firma kurierska Siódemka, PayU. 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę lub sami zapisali się do newslettera na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, klikając w tym celu w link umieszczany w treści wiadomości wysyłanej w ramach mailingu bądź telefonicznie pod numerem 55 272 12 93..

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@nadrex.eu bądź telefonicznie pod numerem 55 272 12 93.

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elżbietą Nadrajkwoską a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Elżbietą Nadrajkwoską a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę ul. Wróblewskiego 6 82-200 Malbork.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.